Szkolenie z programów edukacji antytytoniowej

W dniu 15.11.2017r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programów edukacji antytytoniowej:

– „Czyste powietrze wokół nas”,

– „Nie pal przy mnie, proszę”,

– „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

-„Bieg po zdrowie”.

Celem szkolenia było podsumowanie realizacji programów edukacji antytytoniowej
w roku szkolnym 2016/17 w województwie podkarpackim i w powiecie niżańskim, zapoznanie nauczycieli z aktualną sytuacją epidemiologiczną w zakresie palenia tytoniu oraz zapoznanie
z celami, założeniami i metodyką realizacji w/w programów na rok szkolny 2017/18.

W szkoleniu udział wzięło 26 nauczycieli.

Na koniec spotkania przekazane zostały materiały programowe oraz materiały informacyjne pomocne w realizacji działań profilaktycznych.

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""