Szczepienia lisów wolno żyjących

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w terminie 17-26 listopada 2017r. planowana jest w województwie podkarpackim dodatkowa akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Obejmuje ona swoim zasięgiem teren całego województwa podkarpackiego. Akcja ta jest uzupełnieniem szczepień prowadzonych w ubiegłych latach w okresie wiosennym oraz jesiennym i stanowi element tego profilaktycznego przedsięwzięcia w ramach krajowego programu profilaktyki wścieklizny.

Termin rozpoczęcia akcji może ulec zmianie – informacja zostanie wówczas zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii : http://wiw.krosno.pl/

This entry was posted in Epidemiologia, Ogłoszenia. Bookmark the permalink.
""