Grypa

W związku z trwającym sezonem grypowym, zwiększoną ilością zachorowań na infekcje grypopodobne i grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku przypomina o podstawowych zasadach profilaktyki przeciw grypie i zasadach postępowania
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
Do grupy osób szczególnie podatnych na zakażenia należą: dzieci, osoby powyżej 60 r.ż., osoby chorujące na choroby przewlekłe, osoby po przeszczepach, osoby zakażone wirusem HIV.
Każdego roku z powodu ciężkiego przebiegu grypy i występujących powikłań pewien odsetek chorych wymaga hospitalizacji.
Najczęstszymi powikłaniami przebiegu grypy są: zapalenie płuc, oskrzeli, zaostrzenie POCHP, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, ostre zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, zapalenie krtani, tchawicy. Do rzadko występujących należą: zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, zespół wstrząsu toksycznego.

Jak ustrzec się przed grypą?
Zasady profilaktyki są proste i można zawrzeć je zaledwie w dwóch punktach:
Regularne coroczne, sezonowe szczepienie przeciwko grypie i przestrzeganie zasad higieny. Szczepienie jest najskuteczniejszą, najtańszą metodą profilaktyki, a także najlepszą ochroną nie tylko dla nas, ale też dla naszych rodzin. Komitet Doradczy do Spraw Szczepień Ochronnych wraz z WHO, co sezon epidemiczny wydają zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie.
Zaleca się szczepienie wszystkim chętnym osobom bez górnej granicy wieku, a mianowicie:
•od 6. miesiąca życia
•osobom z grupy ryzyka bez względu na wiek
• kobietom w ciąży
•osobom po przeszczepach
Osoby spoza grup ryzyka powinny zaszczepić się nie tylko w trosce o własne zdrowie, ale również zdrowie najbliższych

W związku z powyższym PPIS w Nisku zachęca do zapoznania się
z poniższymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi.

Spot „Nie daj się grypie”


– Ulotka „Chroń przed grypą siebie i innych”

– Ulotka dla kobiet w ciąży

– Ulotka dla osób starszych

– Ulotka dla personelu medycznego

Ponadto aktualną sytuację epidemiologiczną zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl/epimeld oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie www.wsse.rzeszow.pl .

This entry was posted in Epidemiologia, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""