Podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pn. „Nie pal przy mnie proszę”

21 czerwca br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę” adresowanego do dzieci realizujących programy edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Fundatorami nagród byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Starosta Powiatu Niżańskiego.
Laureaci konkursu:
w kategorii wiekowej 5,6 lat:
I miejsce – Fabian Mucha, ZS w Hucie Krzeszowskiej-Punkt Przedszkolny
II miejsce- Karolina Szabat, ZS w Hucie Krzeszowskiej-Punkt Przedszkolny
III miejsce- Milena Grzech, PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem

w kategorii wiekowej 7-9 lat:
I miejsce – Martyna Majczak, PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem
II miejsce- Oliwia Sarnikowska, PSP nr 1 w Nisku
III miejsce- Patryk Przybysz, ZS w Groblach- Publiczna Szkoła Podstawowa

Wyróżnienia:
Wyróżnienie – Karolina Siębida, ZS w Hucie Krzeszowskiej-Punkt Przedszkolny
Wyróżnienie- Szymon Przybylski, PSP nr 4 w Nisku
Wyróżnienie- Sylwia Bujak, PSP w Jeżowem Kameralnem

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i gratulują laureatom. Dziękują również nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom dzieci za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.

Prace plastyczne dzieci będą eksponowane na wystawie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do 31 lipca 2017r.

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""