Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Powiatowy Konkurs plastyczny pn.”Nie pal przy mnie, proszę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 31 maja br. oraz realizacją programów edukacji antytytoniowej organizuje powiatowy konkurs plastyczny pn. „Nie pal przy mnie, proszę” dla dzieci 5,6-letnich oraz dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy mają bezpośredni kontakt z palącymi.
Konkurs będzie przebiegał na dwóch etapach-szkolnym i powiatowym.

Prace należy przekazać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, ul.Rudnicka 13, 37-400 Nisko w terminie do 26 maja 2017r.
Wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi do 9 czerwca 2017r.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Plastycznego pn.”Nie pal przy mnie, proszę”

Zał.1 ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ
W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""