Sytuacja epidemiologiczna zachorowań/podejrzeń zachorowań na grypę w województwie podkarpackim i powiecie niżańskim w sezonie 2016/2017

Sytuacja epidemiologiczna zachorowań/podejrzeń zachorowań na grypę
w województwie podkarpackim i powiecie niżańskim w sezonie 2016/2017

Stan na 31.01.2017 r.

W województwie podkarpackim od 01.10.2016 r. do 22.01.2017r. ogółem zarejestrowano 34 624 zachorowania na grypę w tym 13 872 zachorowania  wśród dzieci.
W analogicznym okresie sezonu 2015/2016 zgłoszono 14 140 zachorowań w tym 7 007 dotyczyło zachorowań u dzieci.

W ostatnim tygodniu tj.16-22.01.2017r. w woj. podkarpackim zgłoszono 8 478 zachorowań/podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 42 osoby wymagały hospitalizacji.
Najwyższą   zapadalność odnotowano wśród dzieci w wieku 0 – 4 lat.

W obecnym sezonie  nie zarejestrowano zgonów z powodu zachorowań na grypę.

Sytuacja epidemiologiczna podejrzeń i zachorowań na grypę w woj. podkarpackim ma tendencję wzrostową. Liczba zgłoszonych  podejrzeń i zachorowań na grypę jest na poziomie szczytu zachorowań sezonu grypowego 2015/2016. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło przesunięcie wzrostu zachorowań o miesiąc. W sezonie 2015/2016 szczyt zachorowań przypadał na okres od 16 do 22.02.2016r.

W ramach nadzoru SENTINEL/I–MOVE ogółem  (od 1.10.2016 r.) przebadano 90 próbek,
w tym w 60  potwierdzono obecność wirusa grypy typ A.

W badaniach 179 próbek przesłanych przez szpitale w: Sędziszowie, Brzozowie, Jarosławiu, Lubaczowie, Sanoku, Rymanowie, Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie,  Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie
i Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – w 110  stwierdzono wirusa grypy typ A.

Do Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie przesłano, do identyfikacji     próbki   wirusa  grypy typu A (30% ogółu potwierdzonych badań wykonanych
w WSSE w Rzeszowie)  – celem określenia podtypu. W próbkach tych zidentyfikowano  podtyp  H3N2. W badanych  dotychczas próbkach nie stwierdzono   wirusa grypy typu A/H1N1.

Od 25.01.2017 r. Laboratorium Diagnostyki Medycznej  WSSE w Rzeszowie wykonuje badania
w zakresie diagnozowania grypy A H3Nx  A H5Nx oraz A H7Nx. W badaniach potwierdza się grypa AH3Nx.

W powiecie niżańskim od dnia 01.10.2016r. do 31.01.2017 zarejestrowano 572 zachorowania
na grypę. W styczniu bieżącego roku zarejestrowano 385 zachorowań.
W obecnym sezonie nie zarejestrowano zgonów z powodu zachorowań na grypę.

W ramach nadzoru SENTINEL/ I–MOVE przepadano 4 próbki, w dwóch przypadkach potwierdzono obecność wirusa grypy typu A.

This entry was posted in Epidemiologia. Bookmark the permalink.
""