Zalecenia dotyczące udostępniania wody do picia pielgrzymom uczestniczącym w Światowych Dniach Młodzieży.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, przekazuje do wiadomości pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dot. ogólnych zaleceń i warunków udostępniania wody do picia pielgrzymom uczestniczącym w Światowych Dniach Młodzieży.

pismo GIS z dnia 9.06.2016 znak: GIS-BW-43230-146/KP/16/1

This entry was posted in Higiena Komunalna. Bookmark the permalink.
""