Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje organizatorów wypoczynku dla dzieci   i młodzieży, że zamieszczono Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r. poz.452)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

This entry was posted in Higiena Dzieci i Młodzieży. Bookmark the permalink.
""