Nowy wzór znaku zakazu palenia

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/znak-palenia-190x115.png

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz …

Posted in Epidemiologia, Higiena Dzieci i Młodzieży, Higiena Komunalna, Higiena Pracy, Higiena Żywności i Żywienia, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny | Możliwość komentowania Nowy wzór znaku zakazu palenia została wyłączona

PTASIA GRYPA

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/12/logo_123-190x175.gif

W związku z przypadkiem wystąpienia ptasiej grypy na terenie województwa podkarpackiego ( powiat przemyski ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że wywołujący to zakażenie wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego …

Posted in Epidemiologia, Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania PTASIA GRYPA została wyłączona

Sposób postępowania z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej w okresie przedświątecznym – Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/carp-323479_960_720-190x126.jpg

Sposób postępowania żywymi rybami w sprzedaży detalicznej w okresie przedświątecznym – Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Sposób postępowania z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej w okresie przedświątecznym – Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii została wyłączona

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/świeże-owoce-środki-spożywcze-inne-warzywa-5732019-190x127.jpg

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w …

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży została wyłączona

Ostrzeżenia publiczne dot. żywności

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/indeks1-190x134.jpg

Ostrzeżenia publiczne dot. żywności

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Ostrzeżenia publiczne dot. żywności została wyłączona

Bezpieczne grzybobranie

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/09/grzyby-nie-dla-dzieci-190x127.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:00 do 10.00 można bezpłatnie sprawdzić i ocenić grzyby.

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Bezpieczne grzybobranie została wyłączona

Zmiany dot. sklepików szkolnych i żywienia w placówkach oświatowych

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/zywnosc.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, informuje ,że od 1 września 2015r., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą …

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Zmiany dot. sklepików szkolnych i żywienia w placówkach oświatowych została wyłączona

Ostrzeżenie publiczne GIS dot. pasków wybielających

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2014/04/md_insp_1._sanit-190x187.jpg

Wyroby przeznaczone do wybielania zębów zawierające w swoim składzie 0.1% – 6% nadtlenku wodoru nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zakupem tego typu wyrobów (tzw. systemy nakładkowe czy paski do wybielania zębów) …

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Ostrzeżenie publiczne GIS dot. pasków wybielających została wyłączona

INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2014/06/indeks-190x121.jpg

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i …

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW została wyłączona

Informacja GIS

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Wyroby przeznaczone do wybielania zębów są produktami kosmetycznymi, w stosunku do których obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych. Substancją czynną stosowaną w tych wyrobach jest nadtlenek wodoru lub związki go uwalniające, a ww. …

Posted in Higiena Żywności i Żywienia | Możliwość komentowania Informacja GIS została wyłączona