Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja została wyłączona

Praktyczne rozwiązania dla bezpieczeństwa szkoły

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY 2020 /województwo podkarpackie/ Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne mycie …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Praktyczne rozwiązania dla bezpieczeństwa szkoły została wyłączona

Bezpieczne wakacje – przepis GIS: Bąblowica – zanim zjesz dokładnie umyj!

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/bablowica-190x190.png

Nisko, dnia 20.07.2020r. Bezpieczne wakacje – przepis GIS: Bąblowica – zanim zjesz dokładnie umyj! Dlaczego właśnie teraz pojawiają się komunikaty dotyczące bąblowicy? Bo latem dochodzi do największej ilości zachorowań. Bąblowica jest zoonozą (chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi), …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Bezpieczne wakacje – przepis GIS: Bąblowica – zanim zjesz dokładnie umyj! została wyłączona

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/bezpieczne-wakacje-sezon-na-kleszcza-COVER-190x107.png

Nisko, dnia 13.07.2020r. By mały kleszcz nie stał się dużym problemem! Korzystanie z wypoczynku na świeżym powietrzu, szczególnie na terenach zielonych, nad rzeką lub jeziorem zwiększa ryzyko ukąszenia przez kleszcza. Mogą one przenosić groźne dla naszego zdrowia wirusy, bakterie i …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem! została wyłączona

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: Uważaj na barszcz Sosnowskiego!

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/bezpieczne-wakacje-190x107.png

Nisko, dnia 13.07.2020r. Uważaj na barszcz Sosnowskiego! W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów na skrajach pól, łąk i lasów, podczas których możemy spotkać na swojej drodze barszcz Sosnowskiego. Przebywanie w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: Uważaj na barszcz Sosnowskiego! została wyłączona

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami Aneks do instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży została wyłączona

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/indeks-190x160.jpg

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3 https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została wyłączona

„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/slider-razem-bezpieczniej-190x148.png

                                                                                                                   Nisko, 2019-12.05 Spotkanie profilaktyczne w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III” W dniu 04.12.2019r. przedstawiciele PPIS w Nisku zorganizowali spotkanie profilaktyczne w ramach, którego wygłoszono wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  „Dopalacze kradną życie”, przekazano …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III” została wyłączona

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452). Zgodnie z § 2 rozporządzenia organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po …

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży została wyłączona

Obowiązująca instrukcja w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/namiot-190x119.gif

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Posted in Higiena Dzieci i Młodzieży | Możliwość komentowania Obowiązująca instrukcja w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami została wyłączona