http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/0f70bbe1a69bb12dd62bdf5d7d5f5d80e50c8218-190x132.jpg

Informacja dla powodzian dotycząca dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny  i przedmiotów użytku  Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym dla powodzian Informacja dla powodzian o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian o wodzie do picia  Informacja dla powodzian o postępowaniu z …

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2019/05/pobrane-190x126.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje o  szkoleniu w zakresie uzyskania uprawnień ,,Klasyfikatora Grzybów”, dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych. Ramowy program szkolenia, karta zgłoszenia na kurs klasyfikatorów grzybów w załączeniu. Zaproszenie; Ramowy program szkolenia; …

III edycja powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/konkurs_plastyczny_ops-190x107.jpg

Nisko, 07.05.2019  III edycja powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja br.) organizuje III edycję powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy …

 

Eliminacje Powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2019/05/plakat-eliminacje-powiatowe-X-wojewódzkiego-przeglądu-małych-form-teatralnych-134x190.jpg
 

Komunikat Nr 2/2019 z dn. 11.04.2019r. W Sprawie Jakości Wody Przeznaczonej Do Spożycia Przez Ludzi Dostarczanej Z Wodociągu Sieciowego W Nowosielcu

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/komunikat_19-190x143.png
 

Światowy Dzień Zdrowia

http://pssenisko.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/swiatowy-dzien-zdrowia-190x172.jpg

Nisko, 27.03.2019r. Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2019r. „Zdrowie dla wszystkich” to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2019r. Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie. „Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło …